Základy pro betonové garáže

Výhodou betonových garáží jsou minimální nároky na stavební připravenost. Přesto je základům potřeba věnovat pozornost a dodržovat správné postupy realizace. Jedině tak se vyhnete možným nepřesnostem a komplikacím. Proto jsme pro vás sepsali návod, kde se dozvíte, jak základy správně připravit.

zaklady betonove garaze

Stavební připravenost krok za krokem

 1. Ze všeho nejdříve si přesně ujasněte umístění garáže
 2. Na tomto místě srovnejte terén do vodorovné roviny
 3. Vytyčte základy – obzvláště v tomto bodě je důležitá pozornost a přesnost. Ve výkresu jsou z tohoto důvodu uvedeny délky uhlopříček, sloužící ke kontrole rovnoběžnosti a kolmosti
 4. Dalším důležitým krokem je vykopání základů do nezámrzné hloubky min. 80 cm. V případě nekvalitní zeminy, nerovného terénu pak 100 cm až 120 cm
 5. Základová spára musí být suchá a pevná. S únosností min. 150 kPa – 1,5 Kg/cm2
 6. Do vyhloubeného výkopu položte zemnící vodič FeZn30/4
 7. Doporučujeme vylepšit kvalitu základové spáry vrstvou zhutněného štěrkopísku o tloušťce 10 cm. Není to však nezbytně nutné
 8. Máte problém s nepříznivými klimatickými podmínkami a nekvalitní základovou zeminou? vyarmujte základy: vrchní výztuž 3x Ø 12mm, spodní výztuž 2x Ø 12 mm
 9. Jako třmenový koš osaďte výztužnou kari síť o Ø 6mm 150/250
 10. Základový výkop zalijte betonem třídy c20/25, nejlépe pocházejícím přímo z betonárny, kde máte jistotu maximální kvality a odpovídající hustoty směsi.
 11. Všechny horní plochy základů musí být vodorovné, ve stejné výškové úrovni. S maximální přípustnou výškovou tolerancí +- 10 mm
 12. Délky uhlopříček základů musí odpovídat kótám v nákresu, s tolerancí max. 30 mm
 13. Horní úroveň terénu mezi základy upravte tak, aby mezi garáží a terénem vznikla vzduchová mezera o tloušťce 50mm až 80mm. Následně můžete povrch vysypat štěrkem.

Od této chvíle přebíráme veškerou práci za vás – zkontrolujeme stavební připravenost, osadíme prefabrikovaný modul Rekers a vaše nová garáž je na světě. 100% připravena.

Plány základů pro garáže Rekers ke stažení:

šířka 
garáže

(dvougaráže)

délka typ garáže

2,70

(5,40)

5,50 T11
6,00 T21
7,00 T41

2,85

(5,70)

5,50 T12
6,00 T22
6,50 T32
7,00 T42

3,00

(6,00)

5,50 T13
6,00 T23
6,50 T33
7,00 T43

3,25

(6,50)

5,50 T14
6,00 T24
6,50 T34
7,00 T44

 

  

Kontaktní formulář

Jméno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefonní číslo
Zadejte telefon
Předmět*
Zadejte předmět zprávy
Zpráva*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, že nejste robot:
Potvrďte, že nejste robot.