Vaše nejčastější dotazy:

Novela stavebního zákona je platná od 1.1.2013. Kdy potřebuji stavební povolení ? 

Od 1. ledna 2013 vstouila v platnost novela stavebního zákona.

  1. stavby do 25 m2 zastavěné plochy

Garáž do 25 m² zastavěné plochy nevyžaduje územní souhlas ve smyslu §79 odst. 2) o) stavebního zákona 183/2006 Sb. (novela 2013) - stavba do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, pokud se nejedná o stavbu pro podnikatelskou činnost, pokud stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

            Zároveň ve smyslu §103 odst. 1) e) stavebního zákona 183/2006 Sb. (novela 2013) stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení.

2.    stavby do 50 m2

Garáž do 50 m² zastavěné plochy vyžaduje podle § 104 odst. 1) d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (novela 2013) ohlášení stavebnímu úřadu. Formulář ohlášení je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. http://www.mmr.cz/getmedia/d3e2ea42-f4f7-4c3c-8711-0e290c7f0bc8/8-Ohlaseni-stavby.pdf

Přílohou ohlášení je projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby je uveden v příloze č.1 vyhlášky č. 499/2006Sb. (novela 2013).

http://www.mmr.cz/getmedia/dbace3dc-dded-432a-b04b-2cf2637c98f8/499-srovnavaci-text.pdf

(strana 28 odkazu)

Další přílohy k ohlášení jsou uvedeny v části B formuláře ohlášení.

3.   provozně oddělené 2 jednotlivé stavby á 18 m2

 Nelze předjímat, klíčové bude stanovisko konkrétního úředníka stavebního úřadu.

Stavebníkům ve všech případech doporučujeme, aby o stavebním záměru předem osobně informovali místně příslušný stavební úřad. Jeho stanovisko je rozhodující. Stavbu nelze posuzovat jen z hlediska stavebního zákona podle zastavěné plochy, ale i konkrétních místních poměrů. Po posouzení stavby z hlediska rozměrů, odstupových vzdáleností, obecních regulativů, ochranných a bezpečnostních pásem a dalších místních podmínek stavební úřad rozhodne jak o povolení zažádat, a které doklady k žádosti přiložit.     

Odpovědi na další Vaše nejčastější dotazy jsou níže rozděleny podle výrobců:

  • nejlevnější plechové garáže Wojstal 

 

V zásadě máte na výběr ze tří možností:

Nejčastější varianta jsou betonové patky nebo betonové základy

obvodové patky pod každý ze 4 rohů + vždy uprostřed bočních stran.  Nejjednodušším způsobem je položení čtyř betonových patek pod každý roh garáže, do kterých se následně garáž ukotví.

nebo 

Méně častou možností je betonová deska pod garáž

Betonovou desku je nutné realizovat o min. 5 cm větší nežli je rozměr garáže. Ze zkušeností doporučujeme desku provést o 15cm větší nežli jsou rozměry montované garáže.

Ukázky stavební připravenosti v praxi:

 

Všechny naše garáže jsou skutečně mobilní a v případě Vaší potřeby je bude možné přemístit na jiné místo.

 

Našim zákazníkům chceme detailně ukázat naše produkty a práci, kterou odvádíme. Z tohoto důvodu průběžně realizujeme největší ukázkové centrum garáží, přístřešků, stání, zastřešení a zahradních domků.

Ukázkové centrum garáží a přístřešků naleznete:

  • Tehovec , ulice Černokostelecká, přímo na hlavním tahu Praha – Kutná Hora
  • sjezd z hlavní silnice Golf Drive Tehovec , 50m za Bowling Vojkov
  • vzdálenost od Prahy 10 min.
  • GPS: 49°59'21.950"N, 14°43'6.635"E
 

Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu garáží v různých cenových relacích. Rozhodnete-li se pro levné polské plechové garáže, počítejte prosím s tím, že cena odpovídá kvalitě provedení. Drobné oděrky, které nemají vliv na funkčnost garáže, nemohou být důvodem pro reklamaci.

  • betonové garáže s podlahou Rekers GmbH

 

Všechny naše garáže jsou skutečně mobilní a v případě Vaší potřeby je bude možné přemístit na jiné místo.

 

Není, podle zákona pro mobilní stavbu do 25 m2 platí ohlašovací povinnost. Nad 25 m2 by se měl získat „územní souhlas“. Potřebné podklady samozřejmě klientům dodáváme.

Pro více informací pokračujte zde.

 

Ne, základové pasy stačí pouze pod přední a zadní část garáže. Základy by měly mít v běžných podmínkách nezamrznou hloubku 0,9 m a šíři 0,3 m. Naše společnost dodává výhradně samonosné garáže s průměrnou váhou 16 tun. Při této váze výrobce doporučuje základové pasy připravit, podle našeho návodu to však zručnější z Vás zvládnou svépomocí.

Více informací o osazení garáže naleznete zde.

 

Doprava našim speciálem je již zahrnuta v ceně. U našich největších garáží rozměru šíře 3,25m zajišťujeme i doprovod nákladního vozidla přímo na místo určení doprovodným vozidlem.

 

Osazení na místo určení zajišťuje nejbližší jeřáb z okolí s minimálním tahem 35 tun na rameno.
Náš pracovník je přítomný celou dobu osazení a zajišťuje koordinaci celého procesu.

 

Standardní výška garáží je 2,5, světlá výška stropu 2,15m, průjezdová čistá výška pod vraty 2,01 m. Pokud máte vozidlo s vyšší výškou (SUV, Offroad …) nabízíme zvýšené RF garáže s průjezdovou čistou výškou pod vraty 2,2m.

 

Ano, sníženou sazbu DPH je možné využít v souvislosti s § 48 Sazby DPH u bytové výstavby na základě podpisu čestného prohlášení, že stavba je určena pro bytovou výstavbu. Toto platí pouze pro fyzické osoby.

 

Je možné mít obě varianty. Populárnější je však druhá varianta, která je také výrazně levnější.

 

Výklopná manuální vrata jsou zahrnuta ve standardní dodávce všech našich garáží. Za příplatek je možné zajistit dodání vrat sekčních s tím, že částka za vrata výklopná je v ceně odpočtena. Pokud chcete dodat garáž bez vrat, odpočet vrat je automatický.

 

Různé typy střech jsme schopni dodat na základě individuálních požadavků zákazníků. Montáž probíhá přímo na místě až po samotném osazení garáže. Ceny se kalkulují individuálně na základě předem definovaných požadavků: typ krytiny, délka přesahu střechy, nátěru případné penetrace …..

 


Vzhledem k tomu, že ceny se mohou v průběhu roku měnit, kontaktujte nás a my Vám to rádi na vyžádání sdělíme.

 

Samozřejmě, máme spoustu referencí po celé republice, podívejte se zde.

 

Pokud Váš pozemek nesplňuje přístupové podmínky pro osazení prefabrikované betonové garáže, nezoufejte. Rádi Vám nabídneme a dodáme stejně kvalitní německou plechovou montovanou garáž SIEBAU, kterou lze dovézt a smonotovat prakticky kdekoliv. Navíc budete příjemně prekvapeni cenou! Více informací najdete na stránkách plechových garáží SIEBAU.

  • plechové montované garáže Siebau GmbH

 

Všechny naše garáže jsou skutečně mobilní a v případě Vaší potřeby je bude možné přemístit na jiné místo.

 

Není, podle zákona pro mobilní stavbu do 25 m2 platí ohlašovací povinnost. Nad 25 m2 by se měl získat „územní souhlas“. Potřebné podklady samozřejmě klientům dodáváme.

Pro více informací pokračujte zde.

 

Ne, základové pasy stačí pouze pod přední a zadní část garáže. Základy by měly mít v běžných podmínkách nezamrznou hloubku 0,9 m a šíři 0,3 m. Naše společnost dodává výhradně samonosné garáže s průměrnou váhou 16 tun. Při této váze výrobce doporučuje základové pasy připravit, podle našeho návodu to však zručnější z Vás zvládnou svépomocí.

Více informací o osazení garáže naleznete zde.

 

Garáže jsou dodávány vždy v rozloženém stavu a montují se na místě stavby. V případě dodání pro montáž svépomocí je doprava již v ceně garáže a objednatel zajistí vyložení dílů z vozidla. V případě dodání včetně montáže dodavatelskou firmou je montáž a doprava montážníků na stavbu účtována samostatnou položkou a liší se podle vzdálenosti a velikosti garáže.

 

Osazení na místo určení se provádí většinou ručně, bez použití těžké techniky. Průměrná cena montáže (bez dopravy montážníků na stavbu) se pohybuje kolem 7 tis. Kč bez DPH (platí pro nejběžnější typ garáže 3 x 6 m). V naší kalkulaci obdržíte vždy přesný rozpočet.

 

Standardní výška garáží je vpředu 2,34m, průjezdová čistá výška pod vraty 2,02 m. Pokud máte vozidlo s vyšší výškou (SUV, Offroad ...) nabízíme zvýšené garáže s průjezdovou čistou výškou pod vraty 2,15m, 2,40m, 2,65m. Požadavky s vyšší průjezdnou výškou lze uspokojit z programu menších montovaných hal.

 

Ano, sníženou sazbu DPH ve výši 15% je možné využít v souvislosti s § 48 Sazby DPH u bytové výstavby na  základě podpisu čestného prohlášení, že stavba je určena pro bytovou výstavbu. Toto platí pouze pro fyzické osoby.

 

 

Výklopná manuální vrata jsou zahrnuta ve standardní dodávce většiny našich garáží. Za příplatek je  možné zajistit dodání vrat sekčních. Pokud chcete dodat garáž bez vrat, odpočet vrat je automatický.

 

 

Ano. Nabízíme dva typy podle pozice štítu (A – nad vratovou stranou, B – nad boční stěnou). Sklon střechy je vždy 26° a základní nosnost 125 kg/m2. Ceny se kalkulují individuálně na základě předem definovaných požadavků.

 

 

Vzhledem k tomu, že ceny se mohou v průběhu roku měnit, kontaktujte nás a my Vám to rádi na vyžádání sdělíme.

 

 

Ano, připravujeme pro Vás otevření nového garážové centra 2km od Říčan. Nyní si můžete vzorek garáží prohlédnout v našem ukázkovém centru garáží v Tehovci. Prosím kontaktujte nás.

  • dřevěné přístřešky na auta Brandenburger Carportwerk

 

Není, podle zákona pro mobilní stavbu do 25 m2 platí ohlašovací povinnost. Nad 25 m2 by se měl získat „územní souhlas". Potřebné podklady samozřejmě klientům dodáváme.

Pro více informací pokračujte zde.

 

 

Ne, základové pasy stačí pouze pod nosnou částí přístřešku. Základy by měly mít v běžných podmínkách nezamrznou hloubku 0,9 m a šíři 0,3 m. Důležité je dodržení rovinnosti základu.

 

 

Přístřešky carport jsou dodávány vždy v rozloženém stavu a montují se na místě stavby. V případě dodání pro montáž svépomocí je doprava již v ceně přístřešku a objednatel zajistí vyložení dílů z vozidla. V případě dodání včetně montáže dodavatelskou firmou je montáž a doprava montážníků na stavbu účtována samostatnou položkou a liší se podle vzdálenosti a velikosti přístřešku.

 

 

Osazení na místo určení se provádí většinou vždy manuálně bez použití těžké techniky.

 

 

Standardní výška garáží je vpředu 2,34m, průjezdová čistá výška pod vraty 2,02 m. Pokud máte vozidlo s vyšší výškou (SUV, Offroad ...) nabízíme zvýšené přístřešky s průjezdovou čistou výškou pod vraty 2,15m, 2,40m, 2,65m. Požadavky s vyšší průjezdnou výškou lze uspokojit z programu menších montovaných hal.

 

 

Ano, sníženou sazbu DPH je možné využít v souvislosti s § 48 Sazby DPH u bytové výstavby na  základě podpisu čestného prohlášení, že stavba je určena pro bytovou výstavbu. Toto platí pouze pro fyzické osoby.

 

 

Ano v našem ukázkovém centru, kde můžete vidět a porovnat hned několik výrobců a technologií na jednom místě.

 

GARÁŽE | Plechové garáže | Montované garáže | Betonové garáže | Plachtové garáže |  Dřevěné garáže

ZASTŘEŠENÍ | Originální hliníkové zastřešení | Přístřešky na auta | Levné přístřešky | Altány 

PERGOLY| Levné hliníkové pergoly | Hliníkové pergoly - moderní | Dřevěné pergoly | 

Nenašli jste odpovědi na Vaše dotazy ? Napište nám.