8.10.2017

Máte možnost vybrat si z různých typů garáží. Ať už si zvolíte jakoukoli, musíte současně s garážováním vozu řešit i celou řadu okolností a podmínek souvisejících s garáží. Například je nezbytně nutné zajistit dostatečné odvětrávání garáží. Jakkoli na první pohled vypadá jednoduše, nemusí to zdaleka být tak jednoduché.

Koncentraci škodlivin je třeba hlídat5

V případě, že jste si pořídili prefabrikovanou garáž z jednoho kusu, i tehdy musí mít dostatečné odvětrávání svých prostor. Je třeba brát v úvahu akumulaci škodlivin a dokonce eventuálně analyzovat vznik výbušné atmosféry. Situaci, kdy by v garáži nastala vysoká koncentrace škodlivin přesahující určitou mez, je třeba jednoznačně předcházet. Jinak totiž akutně hrozí riziko výbuchu a požáru. Proto už při vlastním návrhu podoby garáže je třeba počítat s nutností odvětrávání.

Všechno stanovují technické normy

Například i velmi oblíbené betonové garáže podléhají požárním předpisům a normám. Technické normy ČSN na národní úrovni i na evropské úrovni ČSN EN určují přesné technické normy pro jednotlivé, ale i řadové a hromadné garáže. Definují, co je garáž, k jakému slouží účelu a jsou v ní rozvedeny i jednotlivé požadavky na technická zařízení budov. Velká část norem také předepisuje větrání garáží. Zahrnuje jak provozní, tak i havarijní a požární větrání.

Pozor na oxid uhelnatý

Výjimkou samozřejmě nejsou ani plechové garáže, i ty plně podléhají předpisům. Například jsou předepsány přesné výpočtové postupy týkající se provozního větrání, a to přirozeného i nuceného. Třeba v hromadných garážích je nutné za určitých podmínek instalovat i tři větrací systémy, které fungují samostatně, tedy provozní, havarijní a požární větrání. Provozní větrání slouží k vytvoření kvalitního ovzduší, aby zde mohly pobývat osoby. Je stanovena například maximální přípustná koncentrace CO, oxidu uhelnatého.

Kontaktní formulář

Jméno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefonní číslo
Zadejte telefon
Předmět*
Zadejte předmět zprávy
Zpráva*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, že nejste robot:
Potvrďte, že nejste robot.