Nároky přístřešků OneTrade® na stavební připravenost jsou nízké. Přesto je nutné dodržovat stanovené postupy přípravy základů a dbát na kvalitu jejich vyhotovení. V opačném případě Mohou vzniknout nepřesnosti a následně i nechtěné komplikace   Návod na to, jak základy správně připravit, najdete níže.

Stavební připravenost bod po bodu

 • Ze všeho nejdříve si ujasněte přesné umístění přístřešku.
 • Na vybraném místě poté srovnejte terén tak, aby byl ve vodorovné rovině.
 • Následně vytyčte základy podle kót uvedených v nákresu. Tomuto bodu věnujte obzvláště velkou pozornost.
 • Následně vykopejte základy do nezámrzné hloubky, tedy hluboké minimálně 80 mm. V případě nekvalitní zeminy nebo nerovného terénu to však nemusí být dostačující. V tomto případě pak prohlubte výkop na 100 až 120 cm.
 • Základová spára musí být pevná, suchá. S únosností minimálně 150 kPa (1,5 Kg/cm2).
 • Do provedeného výkopu pak můžete instalovat zemnící vodič FeZn30/4, sloužící k uzemnění hromosvodu.
 • Rovněž doporučujeme zvýšit kvalitu základové spáry 10 cm vrstvou zhutněného štěrkopísku. Zpravidla to ale není nezbytně nutné.
 • Dbejte na to, aby byly stěny výkopu svislé. Pokud je zemina nesoudržná, vložte do výkopu svislé bednění. A po betonáži jej odstraňte.  Vzniklý prostor vysypte zeminou. Zeminu je nutné zhutnit (max. Po 20 cm vrstvách).
 • V případě nekvalitní zeminy nebo nepříznivých klimatických podmínek, vyarmujte základy kari sítí o Ø 6mm 150/250.
 • Po osazení a vyrovnání přístřešku se výkop zalije betonem třídy c20/25 z betonárny.
 • Terén pod přístřeškem si můžete následně vydláždit podle vlastníhch potřeb a uvážení.
 • Všechny horní plochy základů musí být vodorovné a ve shodné výškové úrovni. Maximální přípustná výšková tolerance je +- 20mm.
 • Mezi jednotlivými přístřešky anebo mezi přístřeškem a sousedním objektem zachovejte montážní mezeru minimálně 100 mm.
 • V případě ukotvení přístřešku s využitím ocelových přítub, je zajištění přípravy základů na objednateli.

Video z montáže formou přímého betonování do předem připraveného výkopu

Video z montáže formou předem připraveného betonového základů prostřednitvím ocelové plotny

 

Kontaktní formulář

Jméno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefonní číslo
Zadejte telefon
Předmět*
Zadejte předmět zprávy
Zpráva*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, že nejste robot:
Potvrďte, že nejste robot.